Договір на представництво компанії шаблонАналіз наведених норм свідчить, що відносини, які виникають з майнового страхування, не підпадають під предмет регулювання Закону № 1023-ІV і положення цього Закону не застосовуються до відносин майнового страхування. Договором виражається надання послуг щодо здійснення значущих юридичних дій. Найбільш важлива для повіреного конкретність, тобто максимально ясне і доступне формулювання того, які дії доручає йому довіритель.Необхідно відзначити також, що фактичні дії повіреного не мають самостійного значення. Вирішуючи спори щодо відмови страховика у здійсненні страхової виплати за договорами страхування, суди керуються як ст. 991 ЦК, так і ст. 26 Закону № 85/96-ВР, в яких перелічені підстави для відмови майже ідентичні.


Скачать: brokers-manual-brochure.pdf

Похожие записи: